HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

2.7. Harmadik generációs programozási nyelvek:PROCEDURÁLIS NYELVEK

Az assembly nyelv hiányosságainak kiküszöbölésére születtek a harmadik generációs nyelvek.

Az eljárásorientált (procedurális) nyelvek sok szempontból elvi, szemléletbeli váltást követeltek meg az assembly programozóktól. A frissen felnövekvő programozó nemzedék, akik nem hordoztak magukban rossz szokásokat és hibás beidegződéseket – azonnal és gyorsan átvették ezeket a szemléletbeli előírásokat.