HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

6.4.1. Döntsük el egy számról, hogy páros-e!

static void Main(string[] args)

{

int szam;

szam = Int32.Parse(Console.ReadLine());

if (szam % 2 == 0)

Console.WriteLine("A szám páros");

else

Console.WriteLine(" A szám páratlan");

}

A deklarálás után bekérünk a egy számot. Mivel ez karaktersorozat, így egész számmá kell konvertálni. Az if utasítás egyszerű logikai feltételt tartalmaz. A % jel a maradékképzés operátora, a szam % 2 megadja a szam nevű változó értékének kettes maradékát. Ez páros szám esetén 0, így ezt vizsgáljuk. A logikai egyenlőség reláció operátora a == karakterekkel jelöljük. Ne próbáljuk meg az érétékadás = jelével helyettesíteni.