HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

8.1.5. Vektor feltöltése véletlenszám-generátorral

Nézzük meg az előző feladatot, de most használjuk a tömb feltöltéséhez a véletlenszám-generátort. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy az értékek típushelyesek legyenek.

A véletlenszám-generátort a Random osztályból érjük el. Készítsünk egy rnd nevű példányt belőle. Használatkor az rnd példány paramétereként adjuk meg a felső határát a generálandó számnak.

int[] tm = new int[5];

int i, j;

bool nem_volt;

Random rnd = new Random();//Egy példány a Random osztályból

for (i=0; i<5; i++)

{

tm[i] = rnd.Next(100);

}

ShowArray(tm);

Oldjuk meg ezt a feladatot is úgy, hogy ne engedjük meg az ismétlődést a generált számok között.

int[] tm = new int[5];

int i, j;

bool nem_volt;

Random rnd = new Random(); //Egy példány a Random osztályból

for (i=0; i<5; i++)

{

tm[i] = rnd.Next(100);

nem_volt = true;

j = 0;

for (j = 0; j < i; j++)

if (tm[i] == tm[j])

{

break;

}

}

ShowArray(tm);

A futás eredménye: