HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

8.2.1. Összegzés

Feladat: Adott egy 10 elemű, egész típusú tömb. Töltsük fel véletlen számokkal, majd határozzuk meg a számok összegét.

Megoldás:

int[] tm = new int[10];

int i, sum = 0;

Random rnd = new Random();

for (i=0 ; i<10; i++)

{

tm[i] = rnd.Next(100,200);

Console.Write("{0} ",tm[i]);

}

Console.WriteLine();

for (i=0; i<10; i++)

sum += tm[i];

Console.WriteLine("A számok összege: {0}", sum);

Magyarázat:

Az első sorban deklarálunk egy int típusú elemeket tartalmazó tömböt, melynek a neve tm. Rögtön le is foglaljuk a memóriában 10 elem helyét.

Az i ciklusváltozó, a sum a gyűjtőváltozó lesz, melyben a tömb elemeinek az összegét generáljuk. Ezért ennek 0 kezdőértéket kell adni.

Létrehozunk a Random osztályból egy rnd nevű példányt. Ennek a segítségével fogjuk előállítani a véletlen számokat. Az első for ciklusban feltöltjük a tömböt a véletlen számokkal.

Az összegzést a második for ciklus végzi, végiglépkedve az elemeken, és azok értékével növeli a sum változó pillanatnyi értékét. Majd kiíratjuk a végeredményt.