HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

8.2.4. Kiválogatás

Feladat: Adott egy 10 elemű, egész számokat tartalmazó tömb. Töltsük fel véletlen számokkal, majd írassuk ki a páros számokat közülük.

Megoldás:

int[] tm = new int[10];

int i;

Random rnd = new Random();

for (i=0 ; i<10; i++)

{

tm[i] = rnd.Next(100,200);

Console.Write("{0} ",tm[i]);

}

Console.WriteLine();

for (i = 0; i < 10; i++)

if (tm[i] % 2 == 0) Console.WriteLine("{0} ",tm[i]);

Console.ReadLine();

Magyarázat:

A tömb feltöltése után a második cikluson belül írjuk a megfelelő feltételt az if szerkezetbe. Ennek teljesülése esetén kiírjuk a tömbelemet. A feltétel, a párosság vizsgálata. Ezt az maradékképzés % operátorával vizsgáljuk. Ha a tömbelem 2-vel osztva 0 maradékot ad, akkor a szám páros. Ebben az esetben kerül kiíratásra.