HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

8.4.2. Az ArrayList főbb metódusai:

Add: Hozzáad egy objektumot a lista végéhez.

BinarySearch: Rendezett listában a bináris keresés algoritmusával megkeresi az elemet

Clear: Minden elemet töröl a listából.

CopyTo: Átmásolja az ArrayList-át egy egydimenziós tömbbe.

IndexOf: A megadott elem első előfordulásának indexét adja vissza. A lista első elemének az indexe a 0.

Insert: Beszúr egy elemet az ArrayListbe a megadott indexhez.

Sort: Rendezi az elemeket az ArrayListben.