HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

9.1. A ciklusok

A programozás során sokszor kerülünk szembe olyan problémával, amikor valamely utasítást, vagy utasítások sorozatát többször kell végrehajtanunk, és sokszor még az sem ismert, hogy az utasításokat hányszor kell ismételni.

Kevés számú ismétlésnél megoldhatjuk a problémát olyan módon is (és ez a rossz megoldás), hogy az utasításokat többször egymás után leírjuk, de gondoljunk arra az esetre, mikor egy lépést ezerszer kell végrehajtani. Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben célszerű az iteráció használata.

Az ismétlések megvalósításának az eszköze a ciklus-utasítás, melynek több formája létezik. Ebben a fejezetben a logikai ciklusokat nézzük át.

A logikai ciklusoknak két alapvető formája létezik a C# nyelvben.

  • Elől tesztelő while ciklus

  • Hátul tesztelő do while ciklus