HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

9.2. Programozási feladatok

 1. Írjon programot, mely kiírja a képernyőre az első tíz egész számot visszafelé!

 2. Alakítsa át az előző programot úgy, hogy az csak a páros számokat írja a képernyőre!

 3. Írassa ki a képernyőre az első n egész szám összegét!

 4. Írassa ki a képernyőre az első n egész négyzetszámot!

 5. Írjon programot, mely beolvassa a billentyűzetről egy intervallum kezdő és végértékét, majd kiírja a képernyőre az intervallumba eső egész számok közül azokat, melyek 3-mal és 5-tel is oszthatóak!

 6. Állapítsa meg a felhasználótól beolvasott számról, hogy az prímszám-e! (Prímszámok azok a számok, melyek csak önmagukkal és eggyel oszthatóak.)

 7. Keresse meg az első n darab prímszámot!

 8. Készítsen programot, mely beolvassa a billentyűzetről az egész számokat egy meghatározott végjelig. Az éppen beolvasott számnak írja ki a négyzetét.

 9. A felhasználótól beolvasott számot a program váltsa át kettes számrendszerbe!

 10. Programja olvasson be a billentyűzetről egész számokat egy meghatározott végjelig (legyen a végjel -999999), majd a végjel beolvasása után írja ki a legnagyobbat és a legkisebbet a kapott értékek közül.

 11. Írjon programot, mely kiírja az első n db páros szám összegét a képernyőre!

 12. Készítsen programot, mely beolvas n db számot a billentyűzetről, majd meghatározza a számok átlagát.

Programozás tankönyv

IX. Fejezet