HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

10.2. További megoldásra ajánlott feladatok

1.

Olvassa be Zsófi, Kati, Juli születési évét. Írja ki a neveket udvariassági sorrendben. Először az idősebbeket.

2.

Olvasson be egy egész óra értéket. Köszönjön a program a napszaknak megfelelően. 4 – 9 Jó reggelt. 10 – 17 Jó napot. 18 – 21 Jó estét. 22 – 3 Jó éjszakát.

3.

Adjon meghárom diszjunkt intervallumot. Eztán olvasson be egy számot, és írja ki hogy melyik intervallumba esik.

4.

Olvassunk be egy számsorozatot, majd számoljuk meg hogy ezekből mennyi a negatív, nulla, pozitív. A negatívokat és a pozitívokat rakjuk át egy másik sorozatba.

5.

Határozzuk meg az A(N) vektor elemeinek összegét úgy hogy a páratlan értékű elemek a (-1) szeresükkel szerepeljenek az összegben.

6.

Egy dobókockával 100-szor dobunk. Adjuk meg hogy ezek közül hány darab volt páros, illetve a párosak közül mennyit követett közvetlenül páratlan szám.

7.

Adott egy A(N) vektor. Számoljuk meg, hány pozitív érték van a vektor azon elemei között, amelyek indexe prímszám.

8.

Adott N ember neve, személyi száma. Válogassuk ki a halak csillagképben született férfiak neveit (február 21 – március 20).

9.

Adott egy természetes számokat tartalmazó vektor. Elemei közül válogassuk ki azokat, melyek relatív prímek a 15-höz.

Programozás tankönyv

X. Fejezet