HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

11.3. Programozási feladatok

 1. Írja a képernyőre a következő string konstansokat: ”c:\alma”, ”c:\\alma”!

 2. Írjon programot, mely megszámolja, hogy az inputként érkező mondatban hány darab ”a” betű van!

 3. Az előző programot alakítsa át úgy, hogy a számlálandó betűt is a felhasználó adja meg!

 4. Készítsen karakter statisztikát a felhasználótól beolvasott szöveg karaktereiről! A statisztika tartalmazza az adott karaktert, és azt, hogy hány darab van belőle.

 5. Az input szövegből távolítsa el a szóközöket!

 6. Olvasson be egy mondatot és egy szót! Mondja meg, hogy a szó szerepel-e a mondatban!

 7. A beolvasott mondatról döntse el, hogy az visszafelé is ugyanazt jelenti-e! (Az ”Indul a görög aludni”, vagy a ”Géza kék az ég” visszafelé olvasva is ugyanazt jelenti.) Ügyeljen a mondatvégi írásjelekre, mivel azok a mondat elején nem szerepelnek.

 8. Olvasson be egy számot egy string típusú változóba, majd alakítsa szám típussá!

 9. Olvasson be egy egyszerű, a négy alap-műveletet tartalmazó kifejezést (1+2,1*2,4-3,6/2, stb.) a billentyűzetről egy sring típusú változóba, majd a kifejezés értékét írja ki a képernyőre!

 10. A beolvasott mondat kisbetűit alakítsa nagybetűsre, a nagybetűs karaktereket pedig kisbetűsre!

 11. Két mondatról döntse el, hogy azonosak-e! Ha a kis és nagybetűk különböznek, a programnak akkor is megoldást kell adnia!

 12. Az inputként beolvasott szövegben cserélje ki az összes szóközt a # karakterre, majd az így kapott szöveget írja ki a képernyőre!

 13. Állapítsa meg, hogy az input szövegben szerepelnek-e számok!

Programozás tankönyv

XI. Fejezet