HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

12.1. Feladatok:

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemeit kéri be billentyűzetről, de csak pozitív számokat fogad el!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemeit kéri be billentyűzetről, de nem enged meg ismétlődést (két egyenlő értékű elemet nem fogad el)!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemeit generálja 100-900 közötti véletlen számokkal (a véletlen szám generálásához a System.Random osztály példányát kell használni)!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemei közül meghatározza a legnagyobb elem értékét, és ezen értéket berakja egy megosztott ’max’ nevű változóba!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemei közül meghatározza a legnagyobb elem sorszámát, és ezen értéket berakja egy megosztott ’maxI’ nevű változóba!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy feltöltött, megosztott tömb alapján meghatározza, hogy hány különböző érték szerepel a tömbben! Az eredményt egy ’kulonbozo_db’ nevű megosztott változóba helyezi el!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely két megosztott, feltöltött tömb elemeit mint halmazokat kezeli, és elkészíti a két tömb unióját egy ’unio’ nevű szintén megosztott tömbbe! Mekkora legyen ezen ’unio’ tömb mérete?

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely két megosztott, feltöltött tömb elemeit mint halmazokat kezeli, és elkészíti a két tömb metszetét egy ’metszet’ nevű szintén megosztott tömbbe! Mekkora legyen ezen ’metszet’ tömb mérete?

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely két megosztott, feltöltött tömb elemeit mint halmazokat kezeli, és elkészíti a két tömb különbségét egy ’kulonbseg’ nevű szintén megosztott tömbbe! Mekkora legyen ezen ’kulonbseg’ tömb mérete?

 1. Programozási feladat: Egy ösvényen tócsák és száraz foltok váltogatják egymást. Egy arra járó sétáló maximum 4 egymás melletti tócsát képes átugrani egyszerre. Az ösvényt egy tömbben írjuk le, ahol a 0 jelenti a tócsát, az 1 jelenti a száraz foltot. Készítsünk olyan eljárást, amely egy ilyen tömb alapján meghatározza, hogy a sétáló képes-e átjutni az ösvény egyik végéből a másikba anélkül, hogy tócsába kellene lépnie!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömb elemeit végigolvasva megadja, hogy a tömb elemei

  • a: növekvő sorrendbe vannak-e rendezve,

  • b: csökkenő sorrendbe vannak-e rendezve,

  • c: rendezetlenek.

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy feltöltött tömb elemeinek ismeretében megadja a leghosszabb olyan szakasz elemszámát, ahol a tömb elemek növekvő sorrendben vannak!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy feltöltött tömb elemeinek ismeretében megadja azt a legszűkebb intervallumot, amelyből a tömb elemek származnak!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy ’a’ tömb elemeit fordított sorrendbe bemásolja egy ’b’ tömbbe!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy, egész számokkal feltöltött ’a’ tömb elemei közül azokat, amelyek párosak, bemásolja egy ’b’ tömbbe. A maradék helyeket töltsük fel 0-kal!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy ’a’ tömb páros elemeit átmásolja egy ’b’ tömb elejére, a maradék elemeket pedig a ’b’ tömb végére!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy ’a’ tömb elemeit 1-gyel lejjebb csúsztatja! Az ’a’ tömb régi legelső eleme legyen most a legutolsó (ciklikus csúsztatás)!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy ’a’ tömb elemeit n-nel lejjebb csúsztatják ciklikusan! Az ’n’ értékét szintén egy megosztott változóból vegye ki az eljárás (n=0 esetén az elemek helyben maradnak, n=1 esetén előző feladat)! Ha az n értéke nagyobb, mint a tömb elemszáma, akkor is helyesen működjön a program!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely két egyenlő hosszú ’a’ és ’b’ vektor szorzatát számítja ki

( szorzat=a[0]*b[0]+a[1]*b[1]+…+a[n]*b[n] )!

 1. Programozási feladat: Készítsünk olyan eljárást, amely egy polinom helyettesítési értékét számolja ki. A polinom együtthatóit egy ’a’ tömb tárolja! A polinom általános alakja a[0]*xn + a[1]*xn-1 + a[2]*xn-2 + … + a[n]. Az x értékét az eljárás az ’x’ változóban találja meg. A számítás gyorsítására használjuk fel a Horner elrendezés adta előnyöket!

Programozás tankönyv

XII. Fejezet