HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

14.1. Feladatok:

  1. Programozási feladatok: készítsünk olyan függvényt, amely kap paraméterként két számot, és visszaadja a két szám közül a nagyobbik értékét! Amennyiben a két szám egyenlő, úgy az első szám értékét kell visszaadni!

  1. Programozási feladatok: készítsünk olyan függvényt, amely kap két int tömböt paraméterként, mindkét tömbben 3-3 szám van! A tömbök egy-egy háromszög oldalainak hosszát írják le! Adjuk vissza a nagyobb kerületű háromszög kerületének értékét!

  1. Programozási feladatok: készítsünk olyan függvényt, amely meghatározza egy paraméterben megadott, int típusú tömbben a leghosszabb egyenlő elemekből álló szakasz hosszát!

  1. Programozási feladatok: készítsünk olyan eljárást, amely egy megosztott tömböt feltölt véletlen elemekkel egy megadott intervallum elemei közül úgy, hogy két egyenlő érték ne forduljon elő a tömbben! Az intervallum kezdő és végértékeit paraméterként adjuk át!

Programozás tankönyv

XIV. Fejezet