HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.7. Button (Gomb)

A nyomógomb komponens által a felhasználó műveletet hajthat végre. Például elindíthat, vagy megszakíthat egy folyamatot.

Properties (Tulajdonságok)

AllowDrop

Engedélyezi, vagy tiltja a drag and drop funkciót. Alapbeállításban tiltva van.

 

Anchor

Form melyik részéhez igazítson

 

BackColor

Gomb hátterének a színe

 

BackgroundImage

Gomb hátterének a képe

 

ContextMenu

Jobbgombos előbukkanó menü

 

DialogResult

Beállítja a gomb visszatérési értékét.

 

Dock

Beállítja a gomb helyzetét a következő pozíiókba: Top – felső részhezBottom – alsó részhezLeft – baloldalraRight – jobboldalra

Fill – kitölti az egész Form-ot

 

Enabled

Engedélyezett-e

 

Font

A gombon található szöveg betűtípusa

 

ForeColor

A gombon található szöveg színe

 

ImageList

Összerendelés a gomb és az imagelist között.

 

ImageIndex

Az imagelistben megadott képnek az indexe

 

Location

A gomb a bal felső saroktól való távolsága x;y formában

 

Locked

Gomb lezárása

 

Modifiers

A gomb hozzáférésének a lehetőségei:public, private, protected, protected internal, internal

 

Size

A gomb mérete

 

TabStop

Elérhető-e tabulátorral

 

TabIndex

A tabulátoros lépegetés sorrendje

 

Text

Gomb felirata

 

TextAlign

A felirat elhelyezkedése a gombon

 

Visible

Látható-e

 

Események:

Click

Gombra kattintás

 

Enter

 

GotFocus

Gomb fókuszba kerülése

 

Keypress, KeyDown

Billentyű lenyomása amíg a gomb fókuszban van

 

KeyUp

Billentyű elengedése amíg a gomb fókuszban van

 

Leave

Fókuszból kikerülés

 

MouseEnter

Mutató a gomb fölött helyezkedik el

 

MouseLeave

Mutató elhagyja a gombot

 

ParentChanged

Szülő megváltozik