HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.40. Feladatok

  1. A fejezetben szereplő forráskódok és azok magyarázata alapján állítsa elő a tárgyalt programot. A grafikus felületnek tartalmaznia kell a következő komponenseket: listView, imageList - az ikonok rajzával (ezeket a Paint programmal rajzolja meg), és egy nyomógombot a folyamat elindításához.

  2. Készítsen programot, melynek grafikus felületén két progressBar komponens két futó programszál állapotát szimbolizálja! A Form-on egy nyomógomb segítségével lehessen elindítani a szimulációt. A progressBar állapota mutassa az aktuális szál feldolgozottságát!

Programozás tankönyv

XVI. Fejezet