HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.1. A grafikus szoftver

A számítógépi grafika (Computer Graphics) természetesen képekkel foglalkozik. Feladata a grafikus adatok feldolgozása amely négy, nem teljesen elkülönülő főterületet ölel fel:

 • Generatív grafikus adatfeldolgozás: képek és grafikus adatok bevitele, képek előállítása, manipulálása és rajzolása leírások alapján. Síkbeli és térbeli objektumok modellezése.

 • Grafikus képek tárolása a számítógépen és adathordozókon kódolt formában.

 • Képfeldolgozás: képek javítása átalakítása a későbbi feldolgozás érdekében.

 • Mintafelismerés: Képekből meghatározott információk kiolvasása, leírások és adtok előállítása.

A számítógépi grafika feladatai

A számítógépi grafika önmagában nem csak a képekkel foglalkozik, hanem számtalan alkalmazási területe van a grafikus adatok feldolgozásának is. A következő felsorolásban kísérletet teszünk arra, hogy a számítógépi grafika témakörébe tartozó alkalmazásokat csoportosítsuk. A csoportosításnál az volt a szempontunk, hogy az alkalmazások milyen feladatcsoportot ölelnek fel és a használt módszerekben milyen összefüggések találhatók.

 • Művészet és animáció (Art and Animation)

 • Számítógéppel segített tervezés és gyártás: Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufactoring (CAM)

 • Bemutató és üzleti grafika (Presentation and Business Graphics)

 • Tudományos és műszaki szemléltetés és szimuláció (Scientific Visualization and Simulation)

 • Képelemzés és feldolgozás (Image analysis and processing)

 • Grafikus kezelő felületek (Graphics User Interfaces, GUI)

 • Virtuális valóság (Virtual Reality)

 • Multimédia alkalmazások (Multimedia Application)

 • Számítógépes játékok (Computer Games)

A Microsoft Paint programablakja

Játékra fel!

Egy komputergrafikai program a grafikus hardver szolgáltatásait grafikus könyvtárak segítségével éri el. Számos grafikus könyvtár létezik, amelyek egy része az operációs rendszerhez kötött, más része független. A továbbiakban a C#-hoz kapcsolódó Ms-Windows GDI+ lehetőségeit tárgyaljuk