HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.3.1. Névterek, namespaces

A Microsoft .NET könyvtárban minden osztályt névterekben (namespasce) csoportosítottak. Anamespace nem más mint az osztályhoz hasonló kategória. Például a Form–okhoz kapcsolódó osztályok a Windows.Forms névtérbe ágyazták be. Hasonlóan a GDI+ osztályok hat névtérbe vannak beágyazva, amelyeket a System.Drawing.dll tartalmaz.

GDI+ Namespaces:

GDI+ a Drawing névtérben és a Drawing névtér öt alterében van definiálva.

  • System.Drawing,

  • System.Drawing.Design,

  • System.Drawing.Printing,

  • System.Drawing.Imaging,

  • System.Drawing.Drawing2D,

  • System.Drawing.Text.