HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.3.3. A Graphics osztály

A Graphics osztály a legfontosabb a GDI+ osztályai közül. Ezen osztály metódusaival tudunk rajzolni a megjelenítő eszközünk felületére. A felület megadására két lehetőségünk adódik.

Vagy rajzoljuk a Form Paint eseményének segítségével, vagy felülírjuk a form OnPaint() metódusát. Az OnPaint metódus paramétere PaintEventArgs típusú lesz.

1. módszer:

.private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

Graphics myGraphics= e.Graphics;

Pen myPen = new Pen(Color.Red, 3);

myGraphics.DrawLine(myPen, 30, 20, 300, 100);

}

2.módszer:

protected override void OnPaint(System.Windows.Forms.PaintEventArgs pae)

{

Graphics myGraphics = pae.Graphics;

Pen myPen = new Pen(Color.Red, 3);

myGraphics.DrawLine(myPen, 30, 20, 300, 100);

}

A könyvünkhöz mellékelt Videó fájlok bemutatják az alábbi rajzoló metódusok használatát.

DrawArc Ellipszis ív rajzolása.

DrawBezier, DrawBeziersBézier-görbék rajzolása.

DrawCurve, DrawClosedCurveNyílt és zárt interpoláló görbe rajzolása.

DrawEllipse Ellipszis rajzolása.

DrawImage Kép megjelenítése.

DrawLine Szakaszrajzoló metódus.

DrawPath Grafikus objektum sorozat (Path) előállítása.

DrawPie Körcikk rajzolása.

DrawPolygonPoligon rajzolása.

DrawRectangle Téglalap kontúrjának a megrajzolása.

DrawString Szöveg kiírása.

FillEllipseKitöltött ellipszis rajzolása.

FillPath Path belső területének a kitöltése.

FillPie Kitöltött körcikk rajzolása.

FillPolygon Kitöltött poligon rajzolása.

FillRectangle Kitöltött téglalap rajzolása.

FillRectangles Téglalapok sorozatának kitöltése.

FillRegion Régió belső területének a kitöltése