HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.4.1. Gazdagabb színkezelés és színátmenetek lehetősége

Gradient Brushes,azaz, lépcsőzetes színátmenet. Például lehetőség van egy téglalap vagy ellipszis lépcsőzetes kitöltésre:

Gradient brush hatása

Program részlet:

private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{Graphics g= e.Graphics;

System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush myBrush = new

System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(

ClientRectangle,Color.Red,Color.Blue,

System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.ForwardDiagonal);

g.FillEllipse(myBrush, 10,10,300,150);

}