HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.5.1. Vonal rajzolás GDI+ használatával

Legyen feladatunk, hogy a (30,20) pozícióból a (300,100) pozícióba vonalat rajzolunk. A GDI+-ban csak a Graphics és a Pen objektumokra lesz szükségünk. Két lehetőségünk van a rajzolásra. Vagy megrajzoljuk a vonalat a Form Paint eseményének segítségével, vagy felülírjuk a form OnPaint() metódusát. Az OnPaint metódus paramétere PaintEventArgs típusú lesz.

Szakasz rajzoló eljárásunk meghívja a Garphics osztály DrawLine metódusát. A DrawLine első paramétere a Pen objektum.

Most nézzük meg a két megvalósítást:

1. módszer:

private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

Graphics myGraphics= e.Graphics;

Pen myPen = new Pen(Color.Red, 3);

myGraphics.DrawLine(myPen, 30, 20, 300, 100);

}

2.módszer:

protected override void OnPaint(System.Windows.Forms.PaintEventArgs pae)

{

Graphics myGraphics = pae.Graphics;

Pen myPen = new Pen(Color.Red, 3);

myGraphics.DrawLine(myPen, 30, 20, 300, 100);

}