HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.8.1. de Casteljau-algoritmus

Adottak a sík vagy a tér

pontjai és

. Ezeket később kontrollpontoknak, az általuk meghatározott poligont kontrollpoligonnak nevezzük. Legyen

A második egyenlet a jól ismert, hiszen a szakasz osztópont meghatározása szolgál. Most már elvégezhető a szerkesztés, ahol az így meghatározott pont a Bézier-görbe u paraméterhez tarozó pontja lesz.

paraméterhez tartozó Bézier-görbepont szerkesztése de Casteljau-algoritmussal