HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.10. Homogén koordináták

A sík pontjait olyan rendezett számhármasokkal reprezentáljuk, amelyek arányosság erejéig vannak meghatározva, és mind a három koordináta egyszerre nem lehet nulla. A definíció értelmezése:

  • Rendezett számhármas: [x1, x2, x3]

  • Arányosság: az [x1,x2,x3] ugyanazt a pontot jelöli, mint a [λx1, λx2, λx3], ahol λ egy 0-tól különböző valós szám. Pl: [1, -2, 2] ugyanaz a pontot jelöli, mint a [2, -4, 4].

  • [0, 0, 0] homogén koordinátájú pont nem létezik.