HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.12. GDI+ transzformációs metódusai

GDI+ két lehetőséget biztosít a ponttranszformációk végrehajtására. Az első lehetőség, hogy az általános affinitást megadó Matrix osztályt alkalmazzuk. A másik lehetőség, hogy használjuk a GDI+ transzformációs metódusait.

A Graphics osztály számtalan metódust biztosít a különböző pontranszformációk használatára. Ezen metódusok egymás utáni végrehajtása nem más, mint a transzformációk szorzása, hiszen a transzformációs mátrixokat kell egymásután összeszorozni.

Tekintsük sorban a transzformációs mátrixokat, s az azoknak megfelelő Graphics vagy Drawing2D.Matrix osztálybeli metódusokat.

Az alkalmazott névterek (Namespace):

using System.Drawing;//Graphics

using System.Drawing.Drawing2D;//Matrix