HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

18.3.1. Bevezetés az ADO.NET kapcsolódási eszközeihez

Egy alkalmazás és egy adatbázis közti adatcseréhez először egy kapcsolat kell az adatbázishoz. ADO.NET-ben kapcsolódásokat létrehozni és kezelni kapcsolódási objektumokkal lehet:

SQLConnection – egy objektum, mely kezeli az SQL Server-hez a kapcsolatot. Optimizálva van SQL Server 7.0 vagy újabb verzióhoz való használatra, az OLE DB réteget megkerülve.

OleDbConnection – egy objektum, mely kapcsolatot kezeli bármely adattárolóhoz, mely OLE DB-n keresztül elérhető.

OdbcConnection – egy objektum, mely kapcsolatot kezel egy adatforráshoz, melyet vagy kapcsolat stringgel (connection string) vagy ODBC adatforrás névvel hoztak létre.

OracleConnection – egy objektum, mely Oracle adatbázisokkal való kapcsolatot kezeli.