dotNETC#

A C# programozási nyelv a felsőoktatásban
Programozási tankönyv

Videófelvételek

Tanórai felvételek - 1. féléves órák

A C, C++ programozási nyelv alapjai HelloWorld és elemi adattípusok Literálok (konstansok) írása Az értékadó utasítás A printf függvény A scanf függvény A szekvencia programvezérlési szerkezet A szelekció programvezérlési szerkezet Az iteráció programvezérlési szerkezet (I. rész) Az iteráció programvezérlési szerkezet (II. rész) Pointerek Struktúrák és a nyíl operátor Függvények írása (I. rész) Függvények írása (II. rész) Függvények írása (példák I. rész) Függvények írása (példák II. rész) Változó paraméterszámú függvények Inline függvények Véletlenszám-előállítás Véletlenszám előállítási példaprogram Operátorok (I. rész) Operátorok (II. rész) C és C++ előfordító (preprocesszor) I. rész C és C++ előfordító (preprocesszor) II. rész Több modulból álló programok írása

Tanórai felvételek - 2. féléves órák

A programozási nyelvek fejlődése és generációi (I. rész) A programozási nyelvek fejlődése és generációi (II. rész) Program futtatási technikák A Microsoft.NET programozási környezet A C# programozási nyelv ismertetése Verem kezelési példa Adatrejtés, property Osztály- és példányszintű adattagok, metódusok Öröklődés, szabályai, problémái Korai kötés, késői kötés, virtuális metódusok, VMT, DMT, névterek Konstruktorok Destruktorok, Garbage Collector THIS paraméter Típuskompatibilitás Típuskompatibilitás és típusellenőrzés Absztrakt és Sealed osztályok Az indexelő property Interface Enumeration Kivételkezelés Referencia és érték típus Boxing és Unboxing Operátor overloading DLL - Assembly készítése Delegate-Event-Callback

Demonstrációk a Grafikai fejezethez

Körív Bezier görbe Zárt görbe rajzolása Görbe rajzolás Ellipszis Kép rajzolása Vonal húzása Vonalak húzása Tortaszelet Töröttvonal rajzolása Téglalap Téglalapok Sztring rajzolása

Demonstrációk a Winform fejezethez

Bemutatás Nyomógomb Jelölőnégyzet Helyzetérzékeny menü Dátumbeállítás Csoportosítás Súgókészítés Képlista Címke Hivatkozás cimke Lista Főmenü Havi naptár Esemény Számbeállítás Panel Képkeret Progressbar Kiválasztógomb Szövegbox Állapotsor Szövegbeviteli mező Időzítő Több form használata Tipplista Csúszka Eszközsor Beállítások