HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

2.4. Vezérlési szerkezetek az assembly nyelvben

Az assembly nyelv másik szegényes tulajdonsága a vezérlési szerkezetek hiánya. Lényegében csak az alábbi vezérlési szerkezetek találhatóak meg:

  • Szekvencia: a program utasításainak végrehajtása a memóriabeli sorrend alapján történik.

  • Feltétlen vezérlésátadás (ugró utasítás): a program folytatása egy másik memóriabeli pontra tevődik át, majd attól a ponttól kezdve a végrehajtás újra szekvenciális.

  • Feltételes vezérlésátadás (feltételes ugró utasítás): mint az egyszerű ugró utasítás, de az ugrást csak akkor kell végrehajtani, ha az előírt feltétel teljesül.

  • Visszatérés az ugró utasítást követő utasításra (azon helyre, ahonnan az ugrás történt).

Ezekből kellett összerakni a programot. Egy egyszerű elágazást ennek megfelelően az alábbi módon kellett kódolni:

HA feltétel AKKOR… feltétel kiértékelése …

Ut1UGRÁS_HA feltétel HAMIS CIMKE1-re

Ut2UT1

KÜLÖNBENUT2

Ut3UGRÁS CIMKE2-re

Ut4@CIMKE1:

HVÉGEUT3

folytatásUT4

@CIMKE2:

folytatás

A fentiből talán sejthető, hogy az assembly nyelvű programból kibogozni, hogy itt valójában feltételes elágazás történt – nem egyszerű. Hasonló problémákkal jár a ciklusok megtervezése és kódolása is – különösen az egymásba ágyazott ciklusok esete.