HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

2.8. Három-és-fél generációs programozási nyelvek:OBJEKTUM ORIENTÁLT NYELVEK

Az objektum orientált programozási nyelvek (OOP nyelv) ezen a ponton jelentenek fejlődést. A felhasználó sokkal egyszerűbben és szabadabban készítheti el a saját típusait. Meglévő típusok továbbfejlesztésével (öröklődés) kevés munkával készíthet új típusokat. A saját típusaihoz (általában) készíthet operátorokat is (melyeknek jelentését természetesen le kell programozni). Ezek után a saját típus szinte minden szempontból egyenragúvá válik a nyelvi alaptípusokkal. A saját típusokhoz nem csak operátorokat rendelhet, hanem megadhat függvényeket és eljárásokat is, amelyek az adott típusú adatokkal végeznek valamilyen műveletet. Mivel ezen függvények és operátorok az adott típushoz tartoznak, a típus részeinek tekintendők. Az egy típusba sorolt adattároló változók (mezők), a hozzájuk tartozó műveletek és operátorok csoportját (halmazát) osztálynak nevezzük.

Egy OOP nyelvben tehát szintén megtalálhatóak az eljárások és függvények, illetve a paraméterek, változók. A vezérlési szerkezetek is a megszokott három formára épülnek (szekvencia, szelekció, iteráció). Ezért az OOP nyelvek inkább csak szemléletmódban mások (melyik eljárást és függvényt hova írjuk meg), mint kódolási technikákban. Ezért az OOP nyelveket nem tekintik külön generációnak.