HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

2.7.5. Az ötödik fontos változás – a hardware függetlenség.

A procedurális nyelvek már nem processzor függőek. A fordítóprogram ismeri az adott számítógép processzorának gépi kódját – és a procedurális nyelven megírt magas szintű kódot az adott gépi kódra fordítja. Amennyiben a programot más platformon is szeretnénk futtatni, úgy a magas szintű forráskódot az adott számítógépre írt fordítóprogrammal újra kell fordítani – a forráskód bármilyen változtatása nélkül.

A memóriaterület kiosztását a fordítóprogam végzi a változó-deklarációk alapján. A program egy adott pontján mindig egyértelműen megadható a változó hatáskörök figyelembevételével, hogy mely változók érhetők el, és melyek nem. A dinamikus változók létrehozását és megszüntetését a fordítóprogram által generált kód automatikusan végzi. A típusokhoz tartozó tárhely-igényt a fordítóprogram kezeli, kizárt a memória-átlapolás és nem keletkeznek fel nem használt memóriaterületek. Emiatt nagyon sok lehetséges programozási hiba egyszerűen megszűnt létezni.

Fennmaradt azonban egy nagyon fontos probléma: a felhasználó által definiált típusokhoz nem lehet operátorokat definiálni, emiatt kifejezésekben nem lehet az új típusokat felhasználni. Vagyis a felhasználói adattípus kevesebbet ér, mint a ’gyári’, eleve létező elemi típus. Ezen a szinten a nyelv fejlődése nem haladhatja meg ezt a pontot.