HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

6.2. A feltételes utasítás

if (logikai kifejezés)

{

igaz érték esetén végrehajtandó utasítások

}

if (y > 20)

Console.Write("Igaz kifejezés");

Látható, hogy ha mindössze egy utasítást szeretnénk végrehajtani, akkor a kapcsos zárójelek elhagyhatóak.

Előírhatunk összetett logikai feltételeket az if többszörözésével, vagy operatorok segítségével.

if (x > 10)

if (y > 20)

Console.Write("Kifejezés igaz, igaz esetén");

A fenti kódrészlet csak akkor írja ki a szöveget, ha egyszerre teljesül, hogy x > 10 és ugyanakkor y > 20 is. Ezt leírhatjuk az és operátor alkalmazásával is:

if (x > 10 && y > 20)

Console.Write("Kifejezés igaz, igaz esetén ");

Tekintsük az alábbi programrészletet:

Console.Write("Kérem a karaktert: ");

char c = (char) Console.Read();

if (Char.IsLetter(c))

if (Char.IsLower(c))

Console.WriteLine("A karakter kisbetű.");

A billentyűzetről bekérünk egy karaktert. Két vizsgálatot csinálunk, az első if feltételében megvizsgáljuk hogy a kapott karakter betű-e, ha ez teljesül, akkor a második if feltételében vizsgáljuk, hogy a karakter kisbetű-e. Amennyiben mindkettő feltétel teljesül, akkor jelenik meg a szöveg a képernyőn. Bármely feltétel hamis állapota esetén a szöveg kiírása elmarad.