HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

6.3. Az elágazás

if (logikai kifejezés)

{

igaz érték esetén végrehajtandó utasítások

}

else

{

Hamis érték esetén végehajtandó utasítások

}

if (y > 20)

Console.Write("Igaz kifejezés");

else

Console.Write("Hamis kifejezés");

Amennyiben a logikai kifejezés értéke hamis, akkor az else utáni utasítások kerülnek végrehajásra. Itt is érvényes, hogy több utasítás megadása esetén használni kell a kapcsos zárójeleket.

public static void Main()

{

Console.Write("Kérem a karaktert: ");

char c = (char)Console.Read();

if (Char.IsLetter(c))

if (Char.IsLower(c))

Console.WriteLine("a karakter kisbetű.");

else

Console.WriteLine("A karakter nagybetű.");

else

Console.WriteLine("A karakter nem betű");

}

Ebben az esetben nem használhatunk a 2 db if utasítás helyett logikai operátorral összekapcsolt kifejezést, mert a hamis esetet külön kezeljük le.

Ha a belső if utasítás logikai kifejezése hamis, akkor a "A karakter nagybetűs." szöveg jelenik meg. Míg ha a külső if logikai kifejezése hamis, akkor a beírt karakter már nem is betű, hanem valami más karakter jelenik meg, pl.: számjegy. Ekkor a "A karakter nem betű" szöveg fog megjelenni.