HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

6.5. Megoldásra ajánlott feladatok

1.

Egy beolvasott számról döntse el a program hogy -30 és 40 között van-e!

2.

Két beolvasott szám közül írassuk ki a nagyobbikat!

3.

Vizsgáljuk meg hogy osztható-e egy A egész szám egy B egész számmal!

4.

Tetszőleges 0 és egymillió közötti egész számról mondja meg a program hogy hány jegyű!

5.

Adott egy tetszőleges pont koordinátáival. Határozzuk meg melyik síknegyedben van!

6.

Rendeztessünk sorba 3 egész számot!

7.

Három tetszőleges, számról döntse el a program hogy számtani sorozatot alkotnak e!

8.

Három adott számról döntse el a program, hogy lehetnek-e egy háromszög oldalainak mérőszámai.

9.

Olvassunk be négy számot és határozzuk meg a páronkénti minimumok maximumát!

10.

Írjunk programot, mely kibarkochbázza, hogy milyen négyszögre gondoltam (négyzet, téglalap, rombusz, stb)!

Programozás tankönyv

VI. Fejezet