HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

7.1. Feladatok:

 1. Programozási feladat: Állapítsuk meg egy billentyűzetről bekért számról, hogy prímszám-e! A prímszámoknak nincs 1 és önmagán kívül más osztója.

 1. Programozási feladat: Állapítsuk meg két billentyűzetről bekért számról, hogy mi a legnagyobb közös osztójuk! A legnagyobb olyan szám, amely mindkét számot osztja. Ezen értéket meghatározhatjuk kereséssel (ciklus), vagy az Euklideszi algoritmussal is.

 1. Programozási feladat: Állapítsuk meg két billentyűzetről bekért számról, hogy relatív prímek-e! Akkor relatív prímek, ha a legnagyobb közös osztójuk az 1.

 1. Programozási feladat: Állítsuk elő egy szám prímtényezős felbontását! Pl: 360=2*2*2*3*3*5!

 1. Programozási feladat: Állapítsuk meg, hogy egy adott intervallumba eső számok közül melyik a legnagyobb prímszám! Az intervallum alsó és felső határának értékét kérjük be billentyűzetről! Próbáljunk keresni idő-hatékony megoldásokat!

 1. Programozási feladat: Írjunk olyan programot, amely egy összegző ciklussal kiszámolja és kiírja az alábbi számtani sorozat első 20 elemének összegét: 3,5,7,9,11,stb.! Ellenőrizzük le az eredményt a számtani sorozat összegképlete segítségével!

 1. Programozási feladat: Írjunk olyan programot, amely kiszámolja és kiírja az alábbi változó növekményű számtani sorozat első 20 elemének összegét: 3,5,8,12,17,23,30,stb.!

 1. Programozási feladat: Írjunk olyan programot, amely bekéri egy tetszőleges számtani sorozat első elemét, és a differenciát! Ezek után kiírja a képernyőre a számtani sorozat első 20 elemét, az elemeket egymástól vesszővel elválasztva, egy sorban!

 1. Programozási feladat: Írjunk olyan programot, amely bekéri egy tetszőleges mértani sorozat első elemét, és a kvócienst! Ezek után kiírja a képernyőre a mértani sorozat első 20 elemét, és az elemek összegét!

 1. Programozási feladat: Számoljuk ki és írjuk ki a képernyőre a 2n értékeit n=1,2,…,10-re!

 1. Programozási feladat: Számoljuk ki és írjuk ki a képernyőre az an=an-1+2n sorozat első 10 elemét, ha a1=1!

 1. Programozási feladat: Írjunk olyan programot, amely addig írja ki a képernyőre a an=2n-2n-1 sorozat elemeit a képernyőre, amíg a sorozat következő elemének értéke meg nem haladja az 1000-t! A sorozat első eleme: a1=1!

 1. Programozási feladat: Határozzuk meg az első n négyzetszám összegét! N értékét kérjük be billentyűzetről!

 1. Programozási feladat: Határozzuk meg egy [a,b] intervallum belsejébe eső négyzetszámokat (írjuk ki a képernyőre), és azok összegét! Az a és b értékét kérjük be billentyűzetről!

 1. Programozási feladat: Számoljuk ki és írjuk ki a képernyőre a Fibonacci sorozat első 10 elemét! A sorozat az alábbi módon számítható ki:

a1 = 1

a2 = 1

an = an-1 + an-2ha n>2

Programozás tankönyv

VII. Fejezet