HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

8.6. További megoldásra ajánlott feladatok

1.

Határozzuk meg N db pozitív egész szám harmonikus közepét!

2.

Határozzuk meg két N dimenziós vektor skaláris szorzatát, ha adottak a két vektor koordinátái.

3.

5 km-enként megmértük a felszín tengerszint feletti magasságát. (összesen N mérést végeztünk) A méréseket szárazföld felett kezdtük és fejeztük be. Ott van tenger, ahol a mérés eredménye 0, másutt >0. Határozzuk meg, van-e ezen a tengerszakaszon sziget!

4.

Az előző feladatból mondjuk meg

  1. Hány szigeten jártunk?

  2. Adjuk meg azt a szigetet, ahol a legmagasabb csúcs van!

  3. Határozzuk meg a tengerszakaszok hosszát!

  4. Állapítsuk meg hogy van-e két egyforma szélességű sziget!

5.

Egy nyilvántartásban a személyekről négy adatot tartanak nyilván: magasság, szemszín, hajszín, életkor. Döntsük el, hogy van-e két olyan személy, akiket ez a nyilvántartás nem különböztet meg.

6.

Határozzuk meg N (N>1) természetes számnál nem nagyobb, legnagyobb négyzetszámot!

7.

Állítsunk elő 50 véletlen számot 1 és 500 között.

  1. Válogassuk ki a 100-nál nagyobb páratlan számokat!

  2. Válogassuk ki a hárommal nem osztható páros számokat!

  3. Válogassuk ki a 200-nál nem nagyobb és 300-nál nem kisebb számok közül azokat, melyek a számjegyeinek összege öttel osztható!

  4. Válogassuk ki a 100 és 300 közé eső, 3-as számjegyet tartalmazó számokat!

  5. Keressük meg a legnagyobb 3-mal nem osztható, de 7-el osztható számot!

  6. Keressük azt a legkisebb számot, mely tartalmaz 3-as számjegyet!

8.

Készítsünk egy totótipp-sort, vegyük fogyelembe, hogy az 1-es 50%, x 30%, 2-es 20% valószínűséggel következik be.

9.

Az X N elemű vektor elemein végezzük el a következő transzformációt: mindegyik elemet helyettesítsük saját magának és szomszédainak súlyozott átlagával. A súly legyen az elem indexe a vektorban.

10.

Egy mennyiség pontos mérését 9 azonos célműszeren egyenként 100 alkalommal végezték el. Mindegyik műszer az i. adatát azonos pillanatban mérte. Az eredményeket egy sorozatban helyezték el úgy, hogy az első 100 szám az első műszeren mért adatot jelenti, ezt a második műszeren mért adatok követik, és így tovább. Határozzuk meg az összes mérés átlagát, és számítsuk ki minden egyes mérésnél a 9 műszeren mért értékek átlagát!

11.

Határozzuk meg A(N,N) mátrix felső háromszöge elemeinek összegét!

12.

Adott A(N,N) mátrix. A mátrix fődiagonálisába írjunk olyan értékeket, hogy a mátrix minden sorában az elemek összege 0 legyen!

13.

Egy osztály tesztlapokat töltött ki. Minden kérdésre 4 lehetséges válasz volt, és csak 1 jó. A válaszokat egy mátrixban tároljuk. Készítsünk programot, amely összehasonlítja a válaszokat a helyessel, majd megmondja, melyik tanuló hány jó választ adott. A helyes válaszokat tároljuk egy vektorban.

14.

Egy színház pénztárának nyilvántartása tartalmazza, hogy egy adott előadásra mely helyekre keltek már el jegyek. B(i,j) tömbelem az i. sor j. helyét jelenti a baloldalon, J(i,,j) ugyanezt a jobboldalon. A tömbelem értéke 1, ha az adott helyre szóló jegy már elkelt, 0 ha még szabad. Írjunk programot mely keres két szomszédos szabad helyet az adott előadásra.

15.

Az A(N,2) mátrixban egy gráfot ábrázoltunk: a mátrix egy sora a gráf éleit írja le úgy, hogy megadja azoknak a csúcsoknak a sorszámát, amelyekre az él illeszkedik. Határozzuk meg a csúcsok fokszámát!

16.

Írj programot, mely kiírja két számokat tartalmazó tömb közös elemeit!

Programozás tankönyv

VIII. Fejezet