HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.3. Programozási feladatok

  1. Írjon programot, mely egy meghatározott végjelig szám párokat olvas be a billentyűzetről és a szám párok első elemét elosztja a másodikkal, az eredményt pedig kiírja a képernyőre! Nullával való osztás esetén a program jelezze a hibát a felhasználónak!

  2. Készítsen programot, mely verem kezelést valósít meg egy n elemű vektorban! A program a Pop() és a Push() műveletek hibája esetén dobjon kivételt!

  3. Az előző programot módosítsa úgy, hogy a kivételek dobáskor a hibaüzenetek megjelenjenek a képernyőn!

  4. Készítsen programot, mely egy n elemű tömbbe olvas be egész típusú értékeket, de csak páros számokat fogad el!

  5. Módosítsa az előző programot úgy, hogy a beolvasásnál csak 3-mal és 5-tel osztható számokat fogadjon el!

  6. Készítsen programot, mely a fejezetben felsorolt kivételek nevét kiírja a képernyőre. A kivételek nevét egy konstans tömbben tárolja!

  7. Írjon programot, mely számokat olvas be a billentyűzetről, majd a képernyőre írja a beolvasott számok négyzetét! A program csak számokat fogadjon el inputként. Nem számtípus beolvasásakor kivételekkel kezelje le az előforduló hibákat!

  8. Készítsen programot, mely számokat olvas be a billentyűzetről egy string típusú változóba. A beolvasott számot alakítsa szám típussá, majd tárolja egy int típusú változóban. A beolvasás és a konverzió során keletkező hibákat kivételekkel kezelje le! (Hiba az is, ha a felhasználó a string-ben nem számokat ad meg. Erre külön hívjuk fel a figyelmét!)