HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.10. CheckBox

Akkor használjuk, amikor egy igaz/hamis, igen/nem választási lehetőséget szeretnénk adni a felhasználó számára.

A CheckBoxnak és a RadioButtonnak a funkciója ugyanaz. Mindkettő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy listából válasszon. De amíg a CheckBoxnál a lista elemeinek kombinációját választhatjuk ki, addig a RadioButtonnál már csak a lista egy elemét.

Az Appearance (megjelenés) tulajdonságnál azt állíthatjuk be, hogy a CheckBox egy általános kiválasztó négyzet legyen vagy egy nyomógomb.

A ThreeState tulajdonság azt határozza meg, hogy a CheckBoxnak két vagy három állapota legyen. Ha kettő akkor a CheckBox aktuális értékét lekérdezni és beállítani a Checked tulajdonságnál tudjuk. Ha három akkor mindezt a CheckState tulajdonságnál tudjuk megtenni.

Megjegyzés: A Checked tulajdonság 3 állapotú CheckBox esetén mindig igaz értéket ad vissza

A FlatStyle a CheckBox stílusát és Megjelenését határozza meg. Ha ez FlatStyle.Systemre van állítva, akkor a felhasználó operációs rendszerének beállításai határozza meg ezt.

Megjegyzés: Mikor a FlatStyle tulajdonság FlatStyle.Systemre van állítva, akkor CheckAlign tulajdonság figyelmen kívül van hagyva, és a ContentAlignment.MiddleLeft vagy ContentAlignment.MiddleRight igazítást figyelembe véve jelenik meg. . Ha a CheckAlign tulajdonság az egyik jobb igazításra van állítva akkor ez a vezérlő elem úgy jelenik meg, hogy a ContentAlignment.MiddleRight igazítást használja; különben pedig a ContentAlignment.MiddleLeft igazítás állítja be.

Példa kód:

// CheckBox létrehozása és inicializálása

CheckBox checkBox1 = new CheckBox();

//CheckBox megjelenítése nyomógombként

checkBox1.Appearance = Appearance.Button;

// A megjelenés autómatikus frissítésének kikapcsolás

checkBox1.AutoCheck = false;

// A CheckBox hozzáadása a formhoz.

Controls.Add(checkBox1);