HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.11. GroupBox

A GroupBox egy terület keretét határozza meg egy vezérlő elem csoport körüli felirattal vagy felirat nélkül. Logikailag egységbe tartozó vezérlő elemek összefogására használjuk a formon. A GroupBox egy konténer, ami vezérlő csoportokat tud meghatározni.

A GroupBoxot jellemzően RadioButton csoportok összefogására használjuk. Ha van két GroupBoxunk, mindkettőben néhány RadioButton, akkor mindkettőben ki tudunk választani egyet-egyet.

A GroupBoxhoz a Control tulajdonság Add metódusával tudunk hozzáadni vezérlőket.

Példa kód:

private void InitializeMyGroupBox()

{

//Egy GroupBox és 2 RadioButton létrehozása és inicializálása.

GroupBox groupBox1 = new GroupBox();

RadioButton radioButton1 = new RadioButton();

RadioButton radioButton2 = new RadioButton();

// A GroupBox FlatStyle tulajdonságának beállítása.

groupBox1.FlatStyle = FlatStyle.System;

// A RadioButtonshozzáadása a GroupBoxhoz.

groupBox1.Controls.Add(radioButton1);

groupBox1.Controls.Add(radioButton2);

// A GroupBox hozzáadása a formhoz

Controls.Add(groupBox1);

}