HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.12. MainMenu

A MainMenu egy konténer a form menüstruktúrájának számőára. A MainMenu MenuItem objektumokból áll össze melyek egyedi menüutasítások a menü struktúrában. Minden menüitemhez tartozik egy utasítás amit végrehajt az alkalmazásunkban vagy az al, vagy az ős menüelemeken. Ahhoz, hogy beillesszük a MainMenut a formba és az megjelenjen rajta össze kell egyeztetni a form Menu tulajdonságával.

Azokhoz az alkalmazásokhoz melyek több nyelvet támogatnak lehet használni a RightToLeft tulajdonságot, ami a menüelem szövegét jobbról balra jeleníti meg, mint az arab nyelv írásakor.

Egy formhoz lehet készíteni több MainMenut is ha több menüstruktúrát szeretnénk megvalósítani. Ha újra akarjuk használni a MinMenut egy speciális menüstruktúrában, akkor használjuk a CloneMenu metódust, ami egy másolatot készít. Amikor kész van a másolat, akkor el lehet végezni a megfelelő módosításokat az új menüstruktúrán.

Példa kód:

public void CreateMyMainMenu()

{

//Üres MainMenu létrehozása.

MainMenu mainMenu1 = new MainMenu();

MenuItem menuItem1 = new MenuItem();

MenuItem menuItem2 = new MenuItem();

menuItem1.Text = "File";

menuItem2.Text = "Edit";

// 2 MenuItem hozzáadása a MainMenuhöz.

mainMenu1.MenuItems.Add(menuItem1);

mainMenu1.MenuItems.Add(menuItem2);

// A MainMenu beillesztése Form1be.

Menu = mainMenu1;

}