HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.23. PictureBox

Ha képeket szeretnénk megjeleníteni alkalmazásunk Form-ján, akkor ennek legegyszerűbb módja a PictureBox komponens használata.

Miután feltettük a Form-ra a PictureBox komponenst, az Image property-jére kattintva kiválaszthatunk egy Bmp, Gif, Jpg, Ico, Emf vagy Wmf formátumú képet, melyet betölthetünk, megjeleníthetünk a PictureBox területén.

Image:

Az Image property-n keresztül rendelhetünk képet a kontrolhoz, illetve érhetjük el Image típusként. Fontos tudnunk, hogy az így betöltött kép bekerül a készítendő EXE állományba, így programunk szállításakor elegendő azt vinni, a kép állományt nem kell.

MyImage = new Bitmap(fileToDisplay);

pictureBox1.Image = (Image) MyImage ;

Sizemode:

A PictureBoxSizeMode típusú Sizemode property-n keresztül szabályozhatjuk, hogy miként jelenjen meg a betöltött kép.

A PictureBoxSizeMode felsorolt típus a következő elemeket tartalmazza:

- AutoSize: a komponens mérete akkora lesz, mint a betöltött kép

pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;

- StretchImage: a kép mérete akkora lesz, mint amekkora a komponens

pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

- CenterImage: a betöltött kép a komponens területének közepére igazodva jelenik meg

pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.CenterImage;

- Normal: alaphelyzet, ilyenkor a kép a komponens bal felső sarkához lesz igazítva

pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Normal;

SizeModeChanged:

Amikor a SizeMode property értéke megváltozik, akkor kerül aktivizálásra a SizeModeChanged esemény.

ClientSize: A betöltött kép méreteit állíthatjuk be, a Size.Width és Size.Height property-kel adhatjuk meg a kép szélességét és magasságát.

pictureBox1.ClientSize = New Size(xSize, ySize);