HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.24.1.

Lehetőség van a timer leállítására és elindítására az alábbi két paranccsal:

timer1.Start();timer1.Stop();

vagy más módon, az Enabled tulajdonság igazra/hamisra állításával.

Az időnként kívánt eseményeket a Tick eseménybe kell beleírni. Itt állhat többsornyi programkód vagy egy egyszerű metódushívás is.Például egy egyszerű óra Label komponensből:

private void timer1_Tick(object sender, System.EventArgs e)

{

this.lblOra.Text = "Idő:"+

Convert.ToString(System.DateTime.Now.Hour)+

":"+Convert.ToString(System.DateTime.Now.Minute)+

":"+Convert.ToString(System.DateTime.Now.Second);

//egyszerűbben, dátummal:

//this.lblOra.Text = Convert.ToString( System.DateTime.Now );

Az Interval határai:

A változó értéke 1 és 64767 közé eshet, tehát a leghosszabb intervallum is alig hosszabb egy percnél.Nincs garantálva, hogy a megadott intervallum pontosan telik el. Hogy a pontosságot biztosítsuk, a timer-nek időnként ellenőriznie kell a rendszerórát.A rendszer 18 óraütést generál másodpercenként. Így - még akkor is, ha az Interval tulajdonság ezredmásodpercben számolandó - a leggyorsabb ütemezés csak a másodperc 18-ad része lehet.