HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.25. NumericUpDown

Megjegyzés

A NumericUpDown ellenőrzés egyetlen numerikus értéket tartalmaz, amely növelhető vagy csökkenthető az ellenőrzés fel vagy le billentyűjére való kattintásával. A használó be is léphet egy értékbe, de csak akkor, ha a ReadOnly tulajdonság igazra van állítva.

A numerikus kijelző alakítható a DecimalPlaces, Hexadecimal vagy a ThousandsSeperator tulajdonságok beállításával. Az ellenőrzésben történő hexadecimális értékek beállításakor, állítsa a Hexadecimal tulajdonságot true-ra. ThousandsSeperator bemutatásakor decimális számokban, amikor lehetséges, állítsa be a ThousandsSeperator tulajdonságot true-ra. Pontosabban meghatározva a decimal symbol után bemutatott számok mennyiségét állítsa be a DecimalPlaces tulajdonságot a decimális helyek számához.

Részletezve a megengedett értékek sorát az ellenőrzés miatt, állítsa be a Minimum és Maximum tulajdonságokat. Állítsa be az Increment értéket, hogy meghatározza a Value tulajdonság csökkenő vagy növekvő értékét, amikor a felhasználó a fel vagy le nyílra kattint.

Amikor meghívja az UpButton vagy DownButton metódusokat kóddal vagy a fel vagy le gombra kattintással, az új értéket jóváhagyja, és az ellenőrzés felülíródik az új érték megfelelő formátumával. Különösen, ha UserEdit true-ra van állítva, ParseEditText-et előzőleg meghívja az érték felülírása és jóváhagyása érdekében. Az értéket leellenőrzi, hogy Minimum és Maximum értékek között legyen, majd meghívja az UpdateEditText metódust.

A Value tulajdonság növelése vagy csökkentése akkor történik, amikor rákattintunk a fel vagy le nyilakra a fel-le ellenőrzésnél. A hiányérték 1.

Kivétel

Kivételes típus

Feltétel

ArgumentException

A kijelölt érték nem pozitív.

True, a használó megváltoztatta a Text tulajdonságot, másfelől false.

Ha a Text tulajdonság be van állítva, míg a UserEdit tulajdonság true-ra van állítva, akkor meghívja az UpdateEditText metódust. Ha a Text tulajdonság be van állítva, míg a UserEdit tulajdonság false-ra van állítva, akkor a ValidateEditText metódust hívja meg.