HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.31. ToolTip

Reprezentál egy kis téglalap alakú, felbukkanó ablakot, ami tömör szövegben kijelzi annak a dolognak a tulajdonságát vagy használatát, amire az egérrel rápozícionálunk.

Észrevételek:

A ToolTip osztály lehetőséget ad, hogy segítsünk a felhasználóknak, ha rápozícionálnak az egérrel egy komponensre. A ToolTip osztályt tipikusan arra használják, hogy felhívják a felhasználók figyelmét a kontrol használatáról. Például, hozzá rendelhetünk egy TextBox komponenshez egy ToolTip szöveget, ami megadhatja a TextBox nevét és típusát, amit oda be lehet írni. Összegezve a segítségen felül a ToolTp osztály futásközbeni információadásra is nagyon jól használható. Például arra is használhatjuk, hogy kiírja a képernyőre a kapcsolat aktuális sebességét is vagy az egér fókuszát, mikor a felhasználó azt a PictureBox felett mozgatja.

A ToolTip osztályt valamennyi tárolóban használhatjuk. Ahhoz, hogy specifikáljuk egy konténert, használjuk a ToolTip komponens konstruktorát. Hogy egy ToolTip szöveg kiírodjon amikor a felhasználó egy komponens fölé pozícionál az egérrel, a ToolTip szövegnek össze kell lennie kapcsolva a komponenssel egy kérelem formájában a ToolTip osztályban. A ToolTip szöveg a komponens összekapcsolására használd a SetToolTip függvényt. A SetToolTip függvény több mint egyszer tudja utasítani a különböző komponenseknek, hogy változtassák meg a szövegüket, amivel össze vannak kötve. Ha azt akarjuk, hogy a szöveg össze legyen kötve a komponenssel, használjuk a GetToolTip függvényt. Ha törölni akarjuk az összes ToolTip szöveget, a RemoveAll függvényt használjuk.

Megjegyzés:   A ToolTip szöveg olyan komponens fölé nem íródik ki, ami nincs engedélyezve.

Példa:

A követendő példa készít egy hivatkozást és összeköti azt a Formmal egy beépített kérelemmel. A kód ezután initalizál késleltető tulajdonságokat az AutoPopDelay, InitialDelay, és ReshowDelay-el. A ShowAlways tulajdonság igazra állításával tudjuk beállítani, hogy a ToolTip szövegek mindaddig megjelenjenek, amíg a Form fut. Végezetül, a példabeli megoldás összeköti a ToolTip szöveget két komponenssel a Formon, egy Button-al és egy CheckBox-al.

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)

{

// Create the ToolTip and associate with the Form container.

ToolTip toolTip1 = new ToolTip();

// Set up the delays for the ToolTip.

toolTip1.AutoPopDelay = 5000;

toolTip1.InitialDelay = 1000;

toolTip1.ReshowDelay = 500;

toolTip1.ShowAlways = true;

toolTip1.SetToolTip(this.button1, "My button1");

toolTip1.SetToolTip(this.checkBox1, "My checkBox1");

}

Tulajdonságok:

Active

Megadja vagy beállítja a kijelezendő értéket, amíg a Tooltip aktív.

 

AutomaticDelay

Automatikus késleltetés beállítása

 

AutoPopDelay

Itt állíthatjuk be azt az időt amíg a szöveg jelen legyen, amikor rá pozícionálunk

 

InitalDelay

Az az idő amíg vár mielőtt megjelenik a szöveg

 

ReshowDelay

Annak az időnek a hosszát lehet beállítani, amíg várnia kell a szöveg felvillantásakor, mikor egyik komponensről a másikra megyünk át

 

ShowAllways

Szövegkijelzés beállítása ha a form nem aktív

 

Site

ISite Component