HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.32. ContextMenu

A ContextMenu-ről általában:

A ContextMenu osztály egy menüt szolgáltat, amit egy kontrol vagy a form fölött az egér jobb gombjának lenyomásával érhetünk el. Ezt a menüt általában arra használjuk, hogy a MainMenu elemeit összeválogatva, az egyes területekhez rendeljük őket, így segítve a felhasználót. Például a TextBox-hoz rendelhetünk egy contextmenüt, melynek segítségével beállítható a TextBox szövegének betütípusa vagy a vágólapra másolhatjuk, törölhetjük stb…

A ContextMenü részei:

Publikus konstruktor

ContextMenu konstruktor

A ContextMenu osztály egy új példányát inicializálja.

 

Publikus propertik

Container

Visszaadja azt az Icontainer-t ami tartalmazza a komponenst.

 

MenuItems

Visszaadja a MeniItem objektumokat, amik a menüben vannak.

 

SourceControl

Visszaadja , hogy melyik kontrol jeleníti meg a menüt.

 

Publikus metódusok

Equals

Eldönti két objektum példányról, hogy egyenlők –e.

 

GetContextMenu

Visszaadja a ContextMenu-t, ami tartalmazza ezt a menüt.

 

GetMainMenu

Visszaadja a MainMenu-t, ami tartalmazza ezt a menüt.

 

GetType

Visszadaja az aktuális példány típusát.

 

MergeMenu

Egyesíti egy menü MenuItem objektumait az aktuális menüével.

 

Show

A menüt egy megadott pozícióban jeleníti meg.

 

ToString

Az objektumot String formára alakítja.

 

Public események

Disposed

Egy esemnykezelőt ad, ami figyeli a komponens Disposed eseményét.

 

Popup

Bekövetkezik mielőtt a menü megjelenítésre kerül.

 

Protected property-k

DesignMode

Egy értéket ad vissza, ami mutatja ,hogy a komponens design módban van –e.

 

Events

A komponenshez tartozó esemény-kezelők listáját adja vissza.

 

Protected metódusok

CloneMenu

Paraméterként lemásolja a menüt az aktuális menübe.

 

Dispose

Elengedi a komponens által használt forrásokat.

 

Finalize

Felszabadítja a nem használt ezközöket forrásokat a garbage collection előtt.

 

ContextMenu hozzáadása a Windows Formhoz:

Nyíssuk meg a Windows Form Designerben azt a formot amihez hozzá akarjuk adni a ContextMenu-t.

A Toolbox-ban kattintsunk kettőt a ContextMenu komponensre, ami ekkor a komponens tálcához adódik.

A ContextMenu-t a formhoz vagy kontrollokhoz rendelhetjük a Properties ablakban az objektumok ContextMenu property-jének beállításával.