HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.33. NotifyIcon

NotifyIcon-ról általában:

A System tray-en látható ikonok, mutatják, milyen programok futnak a háttérben. Ilyenek például a különböző virusírtó programok, a hangerőszabályzó stb… Ezeken az ikonokon keresztűl férhetünk ezen programok felhasználói interfészéhez. A NotifyIcon osztály ezt a funkcionalitást kínálja a programok számára. Az Icon property definiálja, hogy milyen ikon jelenjen meg a System tray-en. Azt, hogy milyen felugró menü tartozzon hozzá, a ContextMenu property segítségével állíthajuk be. A Text tulajdonság pedig akkor jelenik meg ha az egér mutatóját az ikon fölött időztetjük.

NotifyIcon részei:

Public Konstruktor

NotifyIcon Constructor

A NotifyIcon ősosztály egy új példányát initializálja.

 

Public Property-k

Container

Visszaadja az Icontainer-t ami tartalmazza a komponenst.

 

ContextMenu

ContextMenu beállítása, lekérdezése.

 

Icon

Ikon beállitása, lekérdezése.

 

Text

Beállítható vagy lekérdezhető a tooltip szövege, ami akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a system trayen lévő ikon fölé helyezzük.

 

Visible

NotifyIcon láthatóságának ki- és bekapcsolása.

 

Public Események

Click

Akkor következik be ha az ikonra kattintunk a system tray-en.

 

Disposed

Egy eseménykezelőt ad, ami figyeli a komponens Disposed eseményét.

 

DoubleClick

Akkor következik be ha az ikonra duplán kattintunk a system tray-en.

 

MouseDown

Akkor következik be ha a system tray-en az ikon fölött lenyomjuk az egér gombját.

 

MouseMove

Akkor következik be ha a system tray-en az ikon fölött mozgatjuk az egér mutatóját.

 

MouseUp

Akkor következik be ha a system tray-en az ikon fölött elengedjük az egér balgomját, vagy újra megnyomjuk a jobb gombját.