HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.36. Formok használata, formok típusai

Formok jellemzői:

(Name)

A form azonosítója, a programon belül hivatkozhatunk a formra ezzel. Ne felejtsük módosítani a forráskódban is! Nem automatikus.

static void Main()

{

Application.Run(new frmMain());

}

BackColor

Háttérszín

BackgroundImage

Háttérkép, kiválasztható (jpg, png, bmp ,….)

Font

A form és a formon lévő kontrollok default fontbeállítása

FormBorderStyle

A form keretének stílusa: default: sizable

None, FixedSingle; Fixed3D; FixedDialog; FixedToolWindow; SizableToolWindow

Buttons:

AcceptButton; CancelButton; HelpButton

A formra elhelyezett gombok alapértelmezett jelentése lehet

Menu

MainMenu obj. Neve.

Opacity

Átlátszóság, 100% az átlátszatlan, minnél kisebb a %, annál jobban átlátható a form

ShowInTaskbar

Default: true; ha az értéke false, akkor nem jelenik meg a taskbaron a program.

Size (width, height)

A form mérete pixelben

StartPosition

A form megjelenéskor hol helyezkedjen el:

WindowsDefaultLocation

Manual

CenterScreen

CenterParent

WindowsDefaultBounds (nem ajánlott)

Text

A form fejlécében megjelenő szöveg

WindowState

Form állapota

Normal, Minimized, maximized