HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.36.1. A rendszer által biztosított üzenetablakok használata

A MessageBox osztály segítségével tudunk egy üzenetablakot megjeleníteni a képernyőn. Ez tartalmazhat szöveget, nyomógombokat, és képi szimbólumot. Ha nyomógombokat is tartalmaz, akkor a visszatérési értéke egy DialogResult osztály példánya, melynek a segítségével meghatározhatjuk, hogy a felhasználó mely nyomógombra való kattintással zárta az üzenetablakot.

Az üzenetablak megjelenítését a Show metódus végzi, melynek paraméterei határozzák meg a megjelenést.

A példában a Show metódusnál kihasználtuk ezeket a paramétereket, de lehetőségünk van elhagyni is belőle. A példaprogram Üzenet gombja bemutatja az alkalmazás módját.

A megjelenítése:

DialogResult dr = new DialogResult();

dr = MessageBox.Show("ez az üzenet jelenik meg az ablakban",

"Ez a form fejlece", MessageBoxButtons.YesNoCancel,

MessageBoxIcon.Question);

Az első sorban létrehozunk a DialogResult osztályból egy példányt. Ennek a neve dr. Majd a MessageBox.Show metódushívással megjelenítjük az üzenetablakot.

Az első paramétere a megjelenítendő szöveg, string konstans, vagy string típusú változó.

A második paramétere szintén string, ez lesz a megjelenő form fejlécének felirata.

A harmadik paraméter határozza meg, hogy milyen nyomógombok jelenjenek meg a formon. A MessageBoxButtons egy felsorolt típus, melynek a lehetséges értékei:

AbortRetryIgnore

Ok

OKCancel

RetryCancel

YesNo

YesNoCancel

Ezek közül választhatunk a gombok kiválasztásánál.

A negyedik paraméter a képi szimbólumot határozza meg. A MessageBoxIcon segítségével az alábbi képecskéket választhatjuk:

Asterisk

Error

Exclamation

Hand

Information

None

Question

Stop

Warning

Ezek után az üzenetablak így jelenik meg:

Ezután egy egyszerű switch szerkezettel el lehet dönteni, hogy a felhasználó melyik nyomógombot választotta.

switch (dr)

{

case DialogResult.Yes:

{

MessageBox.Show("YES","fejléc",MessageBoxButtons.OK);

break;

}

case DialogResult.No:

{

MessageBox.Show("NO","fejléc",MessageBoxButtons.OK);

break;

}

case DialogResult.Cancel:

{

MessageBox.Show("CANCEL","fejléc",MessageBoxButtons.OK);

break;

}

}

Ebben a példában látható, hogy a MessageBox-nak lehetséges 3 paramétere is, azaz elhagyható az icon meghatározás.