HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.37.5. MessageBox

Fontos még megemlíteni a MessageBox osztályt is, melynek metódusaival különböző párbeszéd paneleket tudunk megjeleníteni a képernyőn, segítve ezzel a kommunikációt a felhasználóval.

A következő forráskód részlet bemutatja a MsgBox használatát:

MessageBox.Show("Üzenetablak komponens futás közben");

A MesageBox osztály Show() metódusában tudjuk elhelyezni azt az üzenetet, amelyet meg szeretnénk jeleníteni. Ha a fenti kódrészletet egy nyomógomb eseménykezelőjében helyezzük el, majd futtatjuk, az alábbi kimenethez jutunk: