HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.4.7. Sokkféle grafikus fájl formátum támogatása (Support for Multiple-Image Formats):

GDI+ lehetőséget ad raszteres (Image), bittérképes (Bitmap) és metafile-ok kezelésére.

A következő formátumokat támogatja:

Raszteres formátumok:

   • BMP Bitmap

   • GIF (Graphics Interchange Format)

   • JPEG (Joint Photographic Experts Group)

   • EXIF (Exchangeable Image File)

   • PNG (Portable Network Graphics)

   • TIFF (Tag Image File Format)

Metafile-ok, vektoros file formátumok:

   • WMF (Windows Metafile), csak megjeleníti lehet menteni nem.

   • EMF (Enhanced Metafile)

   • EMF+ Bővített metafile, GDI+ és/vagy GDI rekordokkal

Példa program:

private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

Graphics myGraphics = e.Graphics;

Metafile myMetafile = new Metafile("meta_kep.emf");

Bitmap myBitmap = new Bitmap("image_kep.jpg");

myGraphics.DrawImage(myMetafile, 10, 10);

myGraphics.DrawImage(myBitmap, 500, 10);

}

Metafájl és raszteres kép beillesztése