HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.11.1. Első példa:

A következő példában a myMatrix által definiált ponttranszformációt a myMatrix.TransformPoints(myArray) metódussal hajtjuk végre a myArray ponttömbön.

private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)

{

Pen myPen = new Pen(Color.Blue, 1);

Pen myPen2 = new Pen(Color.Red, 1);

// téglalap pontjai

Point[] myArray =

{new Point(120, 60),

new Point(220, 60),

new Point(220, 110),

new Point(120, 110),

new Point(120,60)

};

// A kék téglalap a transzformáció előtt

e.Graphics.DrawLines(myPen, myArray);

// a forgatás szöge radiánban

double alpha=30*System.Math.PI/180;

Matrix myMatrix = new Matrix((float) Math.Cos(alpha),(float) Math.Sin(alpha),(float) -Math.Sin(alpha),(float) Math.Cos(alpha),0,0);

//A transzformáció végrehajtása

myMatrix.TransformPoints(myArray);

//Az elforgatott téglalap megrajzolása piros tollal

e.Graphics.DrawLines(myPen2, myArray);

}

Ponttömb transzformációja