HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.11. Ponttranszformációk

A homogén koordináták felhasználásával most már egyszerűen megadhatjuk a ponttranszformációkat általános alakját

p’= p·M

ahol p illetve p’ a transzformálandó pont illetve a transzformált helyvektora, M pedig a transzformációt megadó 3×3-as mátrix és|M|≠0.

A fenti mátrixegyenlet kifejtve:

.

Mivel a GDI+ csak olyan esetekkel foglakozik, amikor a harmadik koordináta 1 marad, ezért a következő alakra egyszerűsödik a helyzet:

.

Ha elvégezzük a mátrix szorzást akkor a következő egyenletrendszerhez jutunk:

A kapott egyenletrendszer az általános síkbeli affinitást írja le. GDI+ .NET-ben az általános affinitás mátrixának megadása:

Matrix myMatrix = new Matrix(m11,m12,m21,m22,m31,m32);