HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.10.2. Visszatérés homogén koordinátákról Descartes koordinátákra:

A GDI+ esetében csak olyan transzformációkat fogunk használni, amely esetekben a harmadik koordináta egy lesz, ezért a visszatérésnél egyszerűen elhagyjuk. Általánosan ha egy pont homogén koordinátája [x1, x2, x3], és x3 nem nulla, akkor az első két koordinátát eloszthatjuk a definícióban foglalt arányossági tulajdonság miatt a harmadik koordinátával:

[x1/x3, x2/x3, 1].

Ebben az esetben láthatjuk, hogy valójában az x= x1/x3 és az y= x2/x3 megfeleltetést használtuk. Ha x3= 0 , akkor nincs hagyományos valós megfelelője a pontnak, ezzel az esettel nem foglakozunk, mert az általunk használt ponttranszformációk esetében nem fordul elő.