HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

17.12.5. Nyírás:

Tekintsünk egy pontonként fix t egyenest. A nyírás a sík pontjainak a t egyenessel párhuzamos elcsúsztatása, ahol a csúsztatás mértéke (k) arányos a t egyenestől való távolsággal (d).

Egy k mértékű nyírás a t pontonként fix tengellyel párhuzamosan

A GDI+-ban a koordináta tengelyek mentén vett nyírásokkal foglalkozunk. A Shear metódus két paramétere közül érdemes az egyiket nullának választani, attól függően, hogy x vagy y tengely irányában nyírunk, különben előre nehezen meghatározható hatást érünk el.

myMatrix.Shear(ShearX,ShearY);

Az x tengely irányú ShearX=k mértékű nyírás

  • Nyírás az x tengely irányában:

myMatrix.Shear(k,0);

  • Nyírás az y tengely irányában:

myMatrix.Shear(0,k);